یکسان ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان

یکسان: ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نتیجه یک نظرسنجی را ببینید ، اگر فقط روحانی و رئیسی در انتخابات باشند به چه کسی رای می‌دهید؟

بروزترین نظرسنجی ایسپا با طرح این پرسش که اگر فقط آقای روحانی و آقای رئیسی در انتخابات حضور داشته باشند به چه کسی رای می دهید؟ به این نتیجه رسیده است که ۴۷.۷ د

نتیجه یک نظرسنجی را ببینید ، اگر فقط روحانی و رئیسی در انتخابات باشند به چه کسی رای می‌دهید؟

اگر فقط روحانی و رئیسی در انتخابات باشند به چه کسی رای می دهید؟ /نتیجه یک نظرسنجی را ببینید

عبارات مهم : اخبار

بروزترین نظرسنجی ایسپا با طرح این پرسش که اگر فقط آقای روحانی و آقای رئیسی در انتخابات حضور داشته باشند به چه کسی رای می دهید؟ به این نتیجه رسیده است که ۴۷.۷ درصد به روحانی و ۳۸.۷ درصد بع رئیسی رای می دهند.

نتیجه یک نظرسنجی را ببینید ، اگر فقط روحانی و رئیسی در انتخابات باشند به چه کسی رای می‌دهید؟

اخبار سیاسی – ایسنا /خبر انلاین

بروزترین نظرسنجی ایسپا با طرح این پرسش که اگر فقط آقای روحانی و آقای رئیسی در انتخابات حضور داشته باشند به چه کسی رای می دهید؟ به این نتیجه رسیده است که ۴۷.۷ د

واژه های کلیدی: اخبار | سیاسی | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

نتیجه یک نظرسنجی را ببینید ، اگر فقط روحانی و رئیسی در انتخابات باشند به چه کسی رای می‌دهید؟

نتیجه یک نظرسنجی را ببینید ، اگر فقط روحانی و رئیسی در انتخابات باشند به چه کسی رای می‌دهید؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs