یکسان ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان

یکسان: ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیح سخنگوی ناجا راجع به حواشی ملک لواسان

سخنگوی نیروی انتظامی در تصویر العمل به اتهامات منتسب به پلیس در ماجرای تخلیه مکانی در لواسان که متعلق به یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی بود، توضیحاتی را ارائه

توضیح سخنگوی ناجا راجع به حواشی ملک لواسان

توضیح سخنگوی ناجا راجع به حواشی ملک لواسان

عبارات مهم : قانون

سخنگوی نیروی انتظامی در تصویر العمل به اتهامات منتسب به پلیس در ماجرای تخلیه مکانی در لواسان که متعلق به یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی بود، توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: تخلیه مکان به وسیله پلیس، بدون حکم قضایی علی رغم قانون است و پلیس حکمی مبنی بر تخلیه این مکان نداشته است.

به گزارش ایسنا، در توضیح سردار سعید منتطرالمهدی که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: «این روزها بحث بر سر تخلیه مکانی در لواسان که در اختیار مدیر سابق ستاد کل نیروهای مسلح بوده اوج گرفته هست؛ تعدادانگشت شماری ازشخصیت های حقیقی و حقوقی در این باره اظهار نظر کردند؛ ولی همچون هر لحظه بعضی کوتاه تر از دیوار پلیس، دیواری پیدا نکرده اند و باز هم هجمه هایشان نوازشگر تن این نیروی خدمتگزار شده است است.

توضیح سخنگوی ناجا راجع به حواشی ملک لواسان

مدعیان، مدعی هستند پلیس اهمال کاری کرده و اقدام به تخلیه ملک مورد نظر نکرده هست؛ ادعایی که حتی ذره ای و اندکی واقعیت ندارد. هنگامی که مدیر دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید می کند، راجع به عنوان فوق هیچ دستور قضایی صادر نشده و پرونده ای به دادگستری ارجاع داده نشده و به تازگی ساعت ۱۴:۳۰ عصر روز ۲۹ خرداد امسال پرونده ای به دادگستری رسیده و جهت پیگیری به آن تعیین وقت شده است هست؛ بعد چگونه پلیس باید اقدام به تخلیه ملک مزبور می کرد؟ هنگامی که هنوز رأیی صادر و حکمی امضاء نشده و ابلاغی به نیروی انتظامی صورت نگرفته است؟

پلیس در چارچوب قانون عمل می کند، چه در غیر این صورت خود در مظان اتهام قرار می گیرد. پلیس نمی تواند خارج ازقوانین و مقررات تعیین شده است دست به اقدامی بزند آیا که جهت پلیس قانون ، قانون هست، رییس و مرئوس نمی شناسد ؛ پلیس با کسی مماشات ندارد، وکیل و وزیر، مالک و مملوک و … برایش به یک اندازه قابل احترامند؛ بعد اگر حکمی مبنی بر تخلیه مکانی به نیروی انتظامی ارجاع می شد، بی درنگ برحسب قانون اقدام می کرد؛ بعد برچسب زدن به سازمانی که عمل به وظیفه و احترام به قانون در اولویت برنامه هایش است دور از انصاف بوده و این وصله ها به پلیس نمی چسبد.

سخنگوی نیروی انتظامی در تصویر العمل به اتهامات منتسب به پلیس در ماجرای تخلیه مکانی در لواسان که متعلق به یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی بود، توضیحاتی را ارائه

بگذریم که هوچی گری، مدعی شدن بی پایه و اساس و … از هر کسی بر می آید هر گاه کسی بتواند بر پایه ادله و مدارک سخن بگوید هنر کرده است و حرفش بر دل و بر کرسی خواهد نشست، نه افرادی که غیر از جنجال گری و فرافکنی رسانه ای راهی در پیش ندارند و کاری نمی دانند.

آن قدر نیروی انتظامی بر خدمت گذاری خود جهت این مردم که ولی نعمتان مهم انقلاب و نظام هستند مطمئن است که نمی پذیرد کسی به قدمی، قلمی و یا لحنی این خدمتگذاری صادقانه را آلوده کرده و در جامعه شبهه افکنی کند.»

واژه های کلیدی: قانون | دادگستری | نیروی انتظامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs