یکسان ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان

یکسان: ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی درخواست فراکسیون حقوق شهروندی جهت دیدار از زندان اوین

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون جهت دیدار از زندان اوین خبر داد.

درخواست فراکسیون حقوق شهروندی جهت دیدار از زندان اوین

درخواست فراکسیون حقوق شهروندی جهت دیدار از زندان اوین

عبارات مهم : زندان

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون جهت دیدار از زندان اوین خبر داد.

بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق وظایف نمایندگی و اختیارات نظارتی مجلس، یکی از برنامه های فراکسیون حقوق شهروندی دیدار از زندانها از جمله زندان اوین است.

درخواست فراکسیون حقوق شهروندی جهت دیدار از زندان اوین

وی افزود: بر همین اساس تقاضای فراکسیون حقوق شهروندی جهت دیدار از زندان ها از جمله زندان اوین در نامه ای خطاب به آقای آوایی وزیر دادگستری تحویل ایشان شد و امیدواریم هماهنگی های مورد نیاز جهت دیدار اعضای فراکسیون از زندان ها انجام شود.

واژه های کلیدی: زندان | حقوق شهروندی | وزیر دادگستری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs