یکسان ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان

یکسان: ایران سیاسی فرزندان شورای شهر اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

یک شرکت تفریحی توانسته با تبدیل کردن بوئینگ ۷٨۷ به یک پنت هاوس لوکس پرنده نظرها را به خود جلب کند. هواپیمای بوئینگ ۷٨۷ در حالت عادی گنجایشی بین ۲۴۰ تا ۳۳۵ مسافر

تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

هواپیمای بوئینگی که به یک پنت هاوس لوکس تبدیل شد/ تصویرهای

عبارات مهم : اخبار

یک شرکت تفریحی توانسته با تبدیل کردن بوئینگ ۷٨۷ به یک پنت هاوس لوکس پرنده نظرها را به خود جلب کند. هواپیمای بوئینگ ۷٨۷ در حالت عادی گنجایشی بین ۲۴۰ تا ۳۳۵ مسافر را دارد ولی این بوئینگ خاص بعد از تبدیل شدن به یک پنت هاوس لوکس، در هر پرواز فقط ۳۰ مسافر را جابجا خواهد کرد.

مسافرانی که سفر با این هواپیما را تجربه می کنند باید جهت اجاره هر ساعت این جت حدود ۲۰ هزار پوند خرج کنند و این هزینه یعنی پروازه یکطرفه لندن به نیویورک جهت آن ها ۱۶۰ هزار پوند هزینه خواهد داشت.

تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

یک شرکت تفریحی توانسته با تبدیل کردن بوئینگ ۷٨۷ به یک پنت هاوس لوکس پرنده نظرها را به خود جلب کند. هواپیمای بوئینگ ۷٨۷ در حالت عادی گنجایشی بین ۲۴۰ تا ۳۳۵ مسافر

تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

یک شرکت تفریحی توانسته با تبدیل کردن بوئینگ ۷٨۷ به یک پنت هاوس لوکس پرنده نظرها را به خود جلب کند. هواپیمای بوئینگ ۷٨۷ در حالت عادی گنجایشی بین ۲۴۰ تا ۳۳۵ مسافر

تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

اخبار گوناگون – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | تبدیل | مسافر | بوئینگ | مسافران | هواپیمای بوئینگ | اخبار گوناگون

تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

تصویرهای ، هواپیمای بوئینگی که به یک پنت‌هاوس لوکس تبدیل شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs